Archivo de la categoría: Lérida

Curso a distancia: Introducción a las Bases de Datos (UPV- Universitat Politècnica de València

Datos del curso

Fecha inicio: Abierta

1. Introducción: Conceptos teóricos básicos. 

4. Definicion de tablas. 

12. Consultas de acciones. 

14. Consultas de datos no coincidentes.

17. Estruc. de base de datos: Explica. del modelo de datos de ejem. 

24. Consultas de selección compolejas 1 (ejercicios) . 

25. Consultas de selección complejas 2 (ejercicios). 

26. Consultas de totales 1. 

28. Consultas de totales 3.

 

Más información…

Allotjament rural

Datos del curso

Fecha inicio: 27/02/2015

Contacto: 973311143

 • Formació ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112613/020
 • Allotjament rural
 • No
 • TARREGA
 • LLEIDA
 • PRESENCIAL

 • 27/02/2015 – 25/09/2015
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 16/02/2015
 • 540
 • Curs en període d’informacio
 • HOSTELERIA I TURISME
 • CR TALLADELL 7-9 BAIXOS 7 BXOS

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

 • Temari:

 • Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Projecte d’implantació de l’allotjament rural
 • Aprovisionament, control de costos i gestió de l’allotjament rural
 • Promoció i comercialització de l’allotjament rural
 • Recepció i atenció al client o a la clienta en allotjaments propis d’entorns rurals i/o naturals
 • Gestió gastronòmica en allotjaments ubicats en entorns rurals i/o naturals
 • Servei de restauració en allotjaments rurals ubicats en entorns rurals i/o naturals
 • Manteniment i neteja en allotjaments rurals

 • 09:00 – 14:00
  09:00 – 14:00
  09:00 – 14:00
  09:00 – 14:00
  09:00 – 14:00

 

 

 

Más información…

Curs: Activitats auxiliars de comerç

Datos del curso

Fecha inicio: 23/03/2015

Contacto: 973280888

 • Formació ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112061/056
 • Activitats auxiliars de comerç
 • No
 • LLEIDA
 • LLEIDA
 • PRESENCIAL

 • 23/03/2015 – 10/06/2015
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 230
 • Curs en període d’informacio
 • COMERÇ I MÀRQUETING
 • CR ALCALDE COSTA 18

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

 • Temari:

 • Preparació de comandes
 • Operacions auxiliars en el punt de venda
 • Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà
 • Atenció bàsica als clients

 

 

 

Más información…

Curs gratuit: Activitats administratives en la relació amb el client

Datos del curso

Fecha inicio: 07/04/2015

Contacto: 973280888

 • Formació ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112061/026
 • Activitats administratives en la relació amb el client
 • No
 • LLEIDA
 • LLEIDA
 • PRESENCIAL

 • 07/04/2015 – 23/10/2015
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 680
 • Curs en període d’informacio
 • FINANCES, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES
 • CR ALCALDE COSTA 18

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

 • Temari:

 • Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
 • Enregistrament de dades
 • Tècniques de recepció i comunicació
 • Atenció al client en el procés comercial
 • Gestió administrativa del procés comercial
 • Aplicacions informàtiques de gestió comercial
 • Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client
 • Gestió d’arxius

 • 15:15 – 20:45
  15:15 – 20:45
  15:15 – 20:45
  15:15 – 20:45
  15:15 – 20:45

 

 

 

Más información…

Curs: Agricultura ecològica

Datos del curso

Fecha inicio: 15/04/2015

Contacto: 973771377

 • Formació ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112969/052
 • AGRICULTURA ECOLÒGICA
 • No
 • ALMENAR
 • LLEIDA
 • PRESENCIAL

 • 15/04/2015 – 30/09/2015
  (null)
  (Les dates són previstes i poden estar subjectes a canvi.)
 • 450
 • Curs en període d’informacio
 • AGRICULTURA
 • CR Anselm Clavé 3

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

 • Temari:

 • Instal·lacions agràries, el seu condicionament, neteja i desinfecció.
 • Manteniment, preparació i maneig de tractors.
 • Aprofitaments de recursos i maneig de terra ecològic.
 • Tasques culturals i collita dels cultius ecològics.
 • Tècniques i mètodes ecològics d’equilibri entre paràsits, patògens, i cultius.
 • Prevenció de l’estat sanitari de cultius ecològics i aplicació de productes.

 

 

 

Más información…

Curs: Activitats de venda

Datos del curso

Fecha inicio: 03/06/2015

Contacto:  973280888

 • Formación ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112061/094
 • Activitats de venda
 • No
 • LLEIDA
 • LLEIDA
 • PRESENCIAL

 • 03/06/2015 – 20/10/2015
  (Las fechas son previstas y pueden estar sujetas a cambio.)
 • 510
 • Curso en periodo de información
 • COMERCIO Y MÁRQUETING
 • CR ALCALDE COSTA 18

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 • Temario:

 • Organització de processos de venda.
 • Tècniques de venda.
 • Venda en línia.
 • Aprovisionament i emmagatzematge en la venda.
 • Animació i presentació del producte en el punt de venda.
 • Operacions de caixa en la venda.
 • Gestió de l’atenció al client/consumidor.
 • Tècnica de comunicació i atenció al client/consumidor.
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • .
 • .

 

 

 

Más información…